Safeguarding | MIS login | Member's area & E-learning
  Home page     About Us     commissions     clubs     safety     news     calendar     Fundraising     links     contact

You are here > news > Lefel rhybudd 0

News

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y byddai Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero ar Awst 7fed.

Beth mae Lefel Rhybudd Sero yn ei olygu i chwaraeon a hamdden?

Ni fydd deddfau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol mwyach ond bydd angen masgiau o hyd mewn mannau cyhoeddus dan do fel canolfannau hamdden.

Rhaid i fusnesau barhau i gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws a gweithredu mesurau rhesymol i leihau cyswllt r coronafeirws ai ledaeniad.

Edrychwch yn fanylach ar y cyfyngiadau cyfredol yma.

Beth yw`r pethau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt?

Mae angen gorchuddion wyneb o hyd mewn campfeydd a chanolfannau hamdden ond nid wrth wneud ymarfer corff.

Nid oes angen gorchuddion wyneb mwyach mewn clybiau chwaraeon, lle mai`r prif reswm dros fod yno yw bwyta bwyd a diod.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y bobl sy`n gallu cyfarfod dan do, gan gynnwys mewn campfeydd, canolfannau hamdden a chlybiau chwaraeon.

Rhaid i sefydliadau a lleoliadau gynnal asesiad risg y cornafeirws gyda mesurau rhesymol i`w gweithredu pan welir risgiau.

Gall cyfleusterau fel ystafelloedd newid ailagor ond rhaid i chi ddilyn arweiniad eich corff llywodraethu a chynnal asesiad risg.

Dylech ddilyn arweiniad eich corff rheoli neu ddarparwr y cyfleuster bob amser.

Grant Chwaraeon Cymru

Mae ein Cronfa Cymru Actif ar gael os oes angen cymorth arnoch i dalu am eitemau sy`n hanfodol i`ch clwb neu weithgaredd ddychwelyd.

Mae cyllid ar gael hefyd i gefnogi cynaliadwyedd tymor hir.

Gwybodaeth am Gyllid Grant

 

IN THE NEWS..

Cyllid newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer diffibrilwyr
Mae gan Lywodraeth Cymru arian ychwanegol ar gael ar gyfer diffibrilwyr cymunedol.

Y dyddiad cau yw 30 Ebrill 2022

Read more on this article

New Welsh Govt funding for defibrillators
Welsh Government have additional funding available for community defibrillators.

Closing date is 30th April 2022.

Gwneud cais na...
Read more on this article

Youth Development Days
Youth Development Days
An opportunity to develop new skills
An opportunity to meet other within Surf Life Saving
...
Read more on this article

Rhoose Ski Race
Event Date: 15/5/21
Registration: 10:30-11:00am
Race Briefing: 11:00am

Start Time: Juniors 11:30am (Other categories start as soo...
Read more on this article

2022 NVBLQ Update
The Surf Life Saving Association of Wales (SLSA Wales) and The Royal Life Saving Society (RLSS UK) have been working collaboratively on updating and s...
Read more on this article
Home page
About us
Commissions
CLubs
safety
news
calendar
Fundraising

links
contact us
member's area & e-learning
mis login AREA

© SLSA Wales 2014 - 2018 | Charity No. 1157762 | Site by webdesignerwales.co.uk

privacy policy