Safeguarding | MIS login | Member's area & E-learning
  Home page     About Us     commissions     clubs     safety     news     calendar     Fundraising     links     contact

You are here > news > Lefel rhybudd 0

News

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y byddai Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero ar Awst 7fed.

Beth mae Lefel Rhybudd Sero yn ei olygu i chwaraeon a hamdden?

Ni fydd deddfau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol mwyach ond bydd angen masgiau o hyd mewn mannau cyhoeddus dan do fel canolfannau hamdden.

Rhaid i fusnesau barhau i gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws a gweithredu mesurau rhesymol i leihau cyswllt r coronafeirws ai ledaeniad.

Edrychwch yn fanylach ar y cyfyngiadau cyfredol yma.

Beth yw`r pethau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt?

Mae angen gorchuddion wyneb o hyd mewn campfeydd a chanolfannau hamdden ond nid wrth wneud ymarfer corff.

Nid oes angen gorchuddion wyneb mwyach mewn clybiau chwaraeon, lle mai`r prif reswm dros fod yno yw bwyta bwyd a diod.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y bobl sy`n gallu cyfarfod dan do, gan gynnwys mewn campfeydd, canolfannau hamdden a chlybiau chwaraeon.

Rhaid i sefydliadau a lleoliadau gynnal asesiad risg y cornafeirws gyda mesurau rhesymol i`w gweithredu pan welir risgiau.

Gall cyfleusterau fel ystafelloedd newid ailagor ond rhaid i chi ddilyn arweiniad eich corff llywodraethu a chynnal asesiad risg.

Dylech ddilyn arweiniad eich corff rheoli neu ddarparwr y cyfleuster bob amser.

Grant Chwaraeon Cymru

Mae ein Cronfa Cymru Actif ar gael os oes angen cymorth arnoch i dalu am eitemau sy`n hanfodol i`ch clwb neu weithgaredd ddychwelyd.

Mae cyllid ar gael hefyd i gefnogi cynaliadwyedd tymor hir.

Gwybodaeth am Gyllid Grant

 

IN THE NEWS..

ILS Rule Book November 2021
The International Lifesaving Competition Rule Book updated November 2021 has now been added to the Public Documents area, Public Notices folder on our...
Read more on this article

2022 Wales Stillwater Championships
The 2022 Wales Stillwater Championships have been postponed until later in the year. Provisional dates are:

Juniors / Seniors / Masters 28...
Read more on this article

Cyllid newydd ar gyfer diffibrilwyr ar gael
Tachwedd 2021

Mae cronfa newydd sbon wedi`i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i ddosbarthu diffibrilwyr am ddim i gymunedau yng Nghymru.
Read more on this article

New funding for defibrillators available
November 2021

A brand new fund has been set up by the Welsh Government to distribute free defibrillators to communities in Wales.

Read more on this article

Important announcement about the Lifesaving World Championships 2022
The ILS Event Management Committee has recently undertaken some extensive contingency planning to assess how it can conduct the Lifesaving World Champ...
Read more on this article
Home page
About us
Commissions
CLubs
safety
news
calendar
Fundraising

links
contact us
member's area & e-learning
mis login AREA

© SLSA Wales 2014 - 2018 | Charity No. 1157762 | Site by webdesignerwales.co.uk

privacy policy