Safeguarding | MIS login | Member's area & E-learning
  Home page     About Us     commissions     clubs     safety     news     calendar     Fundraising     links     contact

You are here > news > Lefel rhybudd 0

News

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y byddai Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero ar Awst 7fed.

Beth mae Lefel Rhybudd Sero yn ei olygu i chwaraeon a hamdden?

Ni fydd deddfau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol mwyach ond bydd angen masgiau o hyd mewn mannau cyhoeddus dan do fel canolfannau hamdden.

Rhaid i fusnesau barhau i gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws a gweithredu mesurau rhesymol i leihau cyswllt r coronafeirws ai ledaeniad.

Edrychwch yn fanylach ar y cyfyngiadau cyfredol yma.

Beth yw`r pethau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt?

Mae angen gorchuddion wyneb o hyd mewn campfeydd a chanolfannau hamdden ond nid wrth wneud ymarfer corff.

Nid oes angen gorchuddion wyneb mwyach mewn clybiau chwaraeon, lle mai`r prif reswm dros fod yno yw bwyta bwyd a diod.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y bobl sy`n gallu cyfarfod dan do, gan gynnwys mewn campfeydd, canolfannau hamdden a chlybiau chwaraeon.

Rhaid i sefydliadau a lleoliadau gynnal asesiad risg y cornafeirws gyda mesurau rhesymol i`w gweithredu pan welir risgiau.

Gall cyfleusterau fel ystafelloedd newid ailagor ond rhaid i chi ddilyn arweiniad eich corff llywodraethu a chynnal asesiad risg.

Dylech ddilyn arweiniad eich corff rheoli neu ddarparwr y cyfleuster bob amser.

Grant Chwaraeon Cymru

Mae ein Cronfa Cymru Actif ar gael os oes angen cymorth arnoch i dalu am eitemau sy`n hanfodol i`ch clwb neu weithgaredd ddychwelyd.

Mae cyllid ar gael hefyd i gefnogi cynaliadwyedd tymor hir.

Gwybodaeth am Gyllid Grant

 

IN THE NEWS..

SLSA WALES ATHLETE DEVELOPMENT PROGRAMME – Time Trial
Date: Saturday 11th September 2021
Time: First race 10:00
Location: Coney Beach, Porthcawl
Registration link:
Events: Swim / Board...
Read more on this article

NEWYDD HEDDIW!
NEWYDD HEDDIW!

Hyd at 15,000 ar gael nawr ar gyfer gwella cyfleusterau

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Crowd...
Read more on this article

Information for community and grass root sports in Wales
NEW TODAY!

Up to 15,000 now available for facility improvements

Sport Wales has teamed up with Crowdfunder to offer community s...
Read more on this article

Sport News August 2021
Rhoose ski race, Saturday 4th September, 10am start. Race details and registration found on Rhoose lifeguard club Facebook page.

SLSA Wales...
Read more on this article

Lefel rhybudd 0
Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y byddai Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero ar Awst 7fed.

Beth mae Lefel Rhybudd Sero yn ei o...
Read more on this article
Home page
About us
Commissions
CLubs
safety
news
calendar
Fundraising

links
contact us
member's area & e-learning
mis login AREA

© SLSA Wales 2014 - 2018 | Charity No. 1157762 | Site by webdesignerwales.co.uk

privacy policy