Safeguarding | MIS login | Member's area & E-learning
  Home page     About Us     commissions     clubs     safety     news     calendar     Fundraising     links     contact

You are here > news > NEWYDD HEDDIW!

News

NEWYDD HEDDIW!

Hyd at 15,000 ar gael nawr ar gyfer gwella cyfleusterau

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Crowdfunder i gynnig ffordd newydd gyffrous i glybiau chwaraeon cymunedol gyllido gwelliannau i gyfleusterau. Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig hyd at 15,000 o arian cyfatebol i gefnogi ymdrechion codi arian y clybiau cymunedol eu hunain.

Mae`r cynllun ar gyfer clybiau dielw a grwpiau cymunedol sy`n ceisio codi arian ar gyfer gwelliannau `oddi ar y cae`. Er enghraifft:

Ystafelloedd
Adnewyddu tai clwb
Gwell cyfleusterau cegin i sicrhau mwy o incwm
Boeleri

Os yw`r dudalen Crowdfunder wedi cyrraedd meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi arian cyfatebol rhwng 30% a 50% o`r cyfanswm, hyd at uchafswm o 15,000 o arian cyfatebol.

Ewch i wefan Chwaraeon Cymru i gael gwybod mwy am y cyllid newydd

cliciwch

 

IN THE NEWS..

Cyllid newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer diffibrilwyr
Mae gan Lywodraeth Cymru arian ychwanegol ar gael ar gyfer diffibrilwyr cymunedol.

Y dyddiad cau yw 30 Ebrill 2022

Read more on this article

New Welsh Govt funding for defibrillators
Welsh Government have additional funding available for community defibrillators.

Closing date is 30th April 2022.

Gwneud cais na...
Read more on this article

Youth Development Days
Youth Development Days
An opportunity to develop new skills
An opportunity to meet other within Surf Life Saving
...
Read more on this article

Rhoose Ski Race
Event Date: 15/5/21
Registration: 10:30-11:00am
Race Briefing: 11:00am

Start Time: Juniors 11:30am (Other categories start as soo...
Read more on this article

2022 NVBLQ Update
The Surf Life Saving Association of Wales (SLSA Wales) and The Royal Life Saving Society (RLSS UK) have been working collaboratively on updating and s...
Read more on this article
Home page
About us
Commissions
CLubs
safety
news
calendar
Fundraising

links
contact us
member's area & e-learning
mis login AREA

© SLSA Wales 2014 - 2018 | Charity No. 1157762 | Site by webdesignerwales.co.uk

privacy policy