Safeguarding | MIS login | Member's area & E-learning
  Home page     About Us     commissions     clubs     safety     news     calendar     Fundraising     links     contact

You are here > news > NEWYDD HEDDIW!

News

NEWYDD HEDDIW!

Hyd at 15,000 ar gael nawr ar gyfer gwella cyfleusterau

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Crowdfunder i gynnig ffordd newydd gyffrous i glybiau chwaraeon cymunedol gyllido gwelliannau i gyfleusterau. Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig hyd at 15,000 o arian cyfatebol i gefnogi ymdrechion codi arian y clybiau cymunedol eu hunain.

Mae`r cynllun ar gyfer clybiau dielw a grwpiau cymunedol sy`n ceisio codi arian ar gyfer gwelliannau `oddi ar y cae`. Er enghraifft:

Ystafelloedd
Adnewyddu tai clwb
Gwell cyfleusterau cegin i sicrhau mwy o incwm
Boeleri

Os yw`r dudalen Crowdfunder wedi cyrraedd meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi arian cyfatebol rhwng 30% a 50% o`r cyfanswm, hyd at uchafswm o 15,000 o arian cyfatebol.

Ewch i wefan Chwaraeon Cymru i gael gwybod mwy am y cyllid newydd

cliciwch

 

IN THE NEWS..

ILS Rule Book November 2021
The International Lifesaving Competition Rule Book updated November 2021 has now been added to the Public Documents area, Public Notices folder on our...
Read more on this article

2022 Wales Stillwater Championships
The 2022 Wales Stillwater Championships have been postponed until later in the year. Provisional dates are:

Juniors / Seniors / Masters 28...
Read more on this article

Cyllid newydd ar gyfer diffibrilwyr ar gael
Tachwedd 2021

Mae cronfa newydd sbon wedi`i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i ddosbarthu diffibrilwyr am ddim i gymunedau yng Nghymru.
Read more on this article

New funding for defibrillators available
November 2021

A brand new fund has been set up by the Welsh Government to distribute free defibrillators to communities in Wales.

Read more on this article

Important announcement about the Lifesaving World Championships 2022
The ILS Event Management Committee has recently undertaken some extensive contingency planning to assess how it can conduct the Lifesaving World Champ...
Read more on this article
Home page
About us
Commissions
CLubs
safety
news
calendar
Fundraising

links
contact us
member's area & e-learning
mis login AREA

© SLSA Wales 2014 - 2018 | Charity No. 1157762 | Site by webdesignerwales.co.uk

privacy policy